Huisregels

Belangrijke informatie en huisregels Kliniek Amsterdamse Tandartsen.

Om u beter bekend te maken met onze werkwijze, verzoeken wij u vriendelijk de onderstaande tekst zorgvuldig door te nemen. Deze huisregels zijn bedoeld om een goede organisatie te handhaven, waardoor onze werkzaamheden optimaal kunnen verlopen en de kwaliteit van onze dienstverlening wordt bevorderd. De meeste huisregels zijn vanzelfsprekend, maar ook patiënten die al onder behandeling zijn, kunnen hier nuttige informatie vinden. Op deze manier dragen we allemaal bij aan een aangename omgeving en weten we wat van elkaar verwacht wordt.

Eerste bezoek:
Kennismaking en Mondonderzoek

Over het algemeen zal er geen tandheelkundige behandeling plaatsvinden tijdens uw eerste bezoek, tenzij daar een Bij aanvang van uw eerste bezoek wordt u voorgesteld aan uw tandarts. Vervolgens neemt de tandarts de tijd om samen met u een uitvoerige gezondheidsvragenlijst door te nemen. Daarnaast zullen vragen worden gesteld omtrent de historie van uw dentale gezondheid, alsmede mogelijke specifieke zorgen of klachten die momenteel in uw mond spelen.
Na deze kennismaking volgt een gedegen mondonderzoek door de tandarts, waarbij onder andere gezocht wordt naar cariës en andere mogelijke afwijkingen

Röntgenopnamen:
Na het mondonderzoek zal de tandarts röntgenopnamen van uw gebit maken om de situatie tussen uw tanden en kiezen beter te kunnen beoordelen. Deze opnamen worden met een interval van twee jaar genomen. Afsluitend zal een panoramische opname worden vervaardigd om uw kaakstructuur volledig in kaart te brengen en eventuele ontstekingen uit te sluiten. Deze panoramische opname wordt elke vijf jaar vernieuwd.

Uitslag en Behandelplan:
Nadat alle benodigde gegevens zijn verzameld, zal de tandarts de bevindingen met u bespreken. Indien noodzakelijk zal de tandarts een behandelplan opstellen. Aan het einde van dit consult ontvangt u een vrijblijvende begroting van de nog uit te voeren behandeling(en).

Patiëntendossier en Privacy:
Voor onze patiëntenadministratie hanteren wij een privacyreglement, zoals gebruikelijk is in de gezondheidszorg. Dit betekent dat u te allen tijde het recht heeft om uw gegevens in te zien en dat wij uw informatie alleen met uw toestemming aan derden doorgeven. Bij het opstellen van uw patiëntendossier volgen wij nauwgezet de richtlijnen van onze beroepsorganisatie.

Het is van groot belang dat u zelf verantwoordelijk bent voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in uw gegevens, zoals een nieuwe zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer. Dit kunt u doen via telefoon, persoonlijk contact of door een e-mail te sturen naar info@tandartsmeerenvaart.nl.

Uw tandheelkundige dossier wordt gekoppeld aan uw Burger Service Nummer (voorheen sofinummer). Daarom zullen alle patiënten binnen onze praktijk worden gevraagd dit nummer aan hun dossier toe te voegen. Dit doen we om uw zorgadministratie zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren en te waarborgen.

Afspraken:
In onze praktijk werken wij uitsluitend op afspraak, dit draagt bij aan een efficiënte planning en de hoogste kwaliteit van zorg voor onze patiënten. We willen benadrukken dat het niet mogelijk is om zonder afspraak langs te komen voor behandeling.

Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt of geannuleerd, niet via e-mail.

Indien u te laat verschijnt voor uw afspraak, kan het voorkomen dat we de behandeling niet volledig kunnen uitvoeren zoals gepland, of zelfs moeten annuleren vanwege de ontstane tijdsspanning.

Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk om dit uiterlijk om 8:00 uur ’s ochtends door te geven, zodat we eventueel een spoedgeval kunnen opvangen. Bij te late annulering moeten we helaas de gereserveerde tijd in rekening brengen. Wij hopen op uw begrip voor deze regeling, zodat we onze zorg zo goed mogelijk kunnen blijven organiseren.

Niet nagekomen afspraken:
Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u vriendelijk om dit minstens 48 uur van tevoren telefonisch aan ons door te geven. Op deze manier kunnen we de vrijgekomen tijd benutten voor andere patiënten die zorg nodig hebben. Het spijt ons u te moeten mededelen dat wij genoodzaakt zijn om de gereserveerde tijd in rekening te brengen indien een afspraak niet, of niet tijdig, wordt geannuleerd. Conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit hebben wij het recht om deze kosten door te berekenen. We begrijpen dat onvoorziene omstandigheden zich kunnen voordoen, daarom hanteren wij een tarief van slechts €1 per gereserveerde minuut. Het is helaas niet mogelijk om hierover achteraf in discussie te gaan.

Indien het herhaaldelijk voorkomt dat afspraken niet worden nagekomen of te laat worden afgezegd, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk. Wij streven ernaar dat onze afspraken soepel verlopen en dat wij de zorg kunnen bieden die onze patiënten verdienen. Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze kwestie.

Betalingen:
Voor al onze behandelingen volgen wij de NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg. Indien een behandeling niet wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering, ontvangt u een factuur van Infomedics per post. Wij verzoeken u vriendelijk om deze factuur binnen 30 dagen te voldoen. Indien de betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht. Wij streven naar een vlot betalingsproces en staan klaar om eventuele vragen hierover te beantwoorden.

Behandelingen:
Wij begrijpen dat tandheelkundige behandelingen soms wat spanningen met zich kunnen meebrengen. Indien u zich hierover zorgen maakt, aarzel dan niet om dit met een van onze medewerkers te bespreken. Wij staan klaar om naar uw wensen te luisteren en streven ernaar om uw ervaring zo comfortabel mogelijk te maken.

Voor behandelingen die als pijnlijk ervaren kunnen worden, wordt standaard verdoving aangeboden. Onze aanpak is gebaseerd op een zorgvuldig opgesteld behandelplan dat gericht is op het behoud van uw mondgezondheid op lange termijn.

Elk gebit en elke situatie is uniek, en daarom moedigen we u aan om uw persoonlijke wensen en behoeften met ons te delen. Op deze manier kunnen we een behandelplan op maat samenstellen. Indien financiële overwegingen een rol spelen, kunnen we een behandelplan in fasen opstellen om het behapbaar te maken.

Het is van belang om open te zijn over uw verwachtingen en eventuele zorgen, zodat we gezamenlijk een behandelplan kunnen opstellen dat bij u past. Wij streven ernaar om hoogwaardige tandheelkundige zorg te bieden in een sfeer van vertrouwen en respect. Uw comfort en tevredenheid hebben onze hoogste prioriteit.

Tarieven:
In onze praktijk hanteren wij het UPT-tarief, wat staat voor Uniforme Particuliere Tarief. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) en geldt sinds 1995 voor bepaalde tandheelkundige behandelingen voor alle Nederlanders.

Indien u enkel een basisverzekering heeft, worden slechts een beperkt aantal basisverrichtingen, zoals preventieve controles, vergoed. Voor andere behandelingen, zoals röntgenfoto’s, vullingen, kronen, protheses en mondhygiënebehandelingen, dient u zich aanvullend te verzekeren.

Kinderen tot 18 jaar hebben vaak recht op een uitgebreid pakket aan vergoedingen en hoeven daar meestal geen extra kosten voor te betalen. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u de brochures van uw ziektekostenverzekeraar raadplegen. Ons team staat tevens altijd paraat om eventuele vragen te beantwoorden en u te assisteren bij het begrijpen van uw verzekeringsdekking.